Syfte

Svensk-Cypriotiska Föreningen i Stockholm bildades 1974 och är i dag den enda cypriotiska föreningen i Sverige. Föreningen är ideell och oberoende i partipolitiska och religiösa frågor.

 

Föreningens medlemmar består av både svenskar och cyprioter och har till syfte att verka som samlingsplats och forum för personer med anknytning till eller med ett starkt intresse för Cypern, dess historia, kultur och framtida utveckling.

 

Svensk-Cypriotiska Föreningens främsta mål är att

 

  • Verka för en ökad integration och förståelse mellan cyprioter och svenskar;

 

  • Bidra till att öka kunskapen kring sociala, politiska och kulturella angelägenheter på Cypern, i Sverige och inom Europeiska Unionen bland föreningens medlemmar;

 

  • Verka för en ökad förståelse och respekt mellan cyprioter.

 

För att uppnå dessa mål organiserar Svensk-Cypriotiska Föreningen sammankomster i form av föredrag samt konstnärliga och kulturella evenemang. Föreningen organiserar även nyhetsbrev med anknytning till Cypern.